Tunnels

Steeds vaker worden verkeersstromen van elkaar gescheiden. Gelijkvloerse kruisingen worden dan vervangen door ongelijkvloerse varianten, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van tunnels. Romein Beton levert voor al die kruisingen prefab tunneloplossingen op maat, in meerdere vormen. Een tunnel onder de weg is een doeltreffende oplossing voor het opheffen van knelpunten. Een korte bouwtijd, eventueel in een weekend, is een belangrijk kenmerk.

Download brochure