Romein
11 maart 2022

Romein behaald trede twee van de Veiligheidsladder

Op 10 februari jl. mocht Romein Beton een prachtige certificering op haar conto bijschrijven: trede twee van de Veiligheidsladder werd behaald! Een geweldige prestatie op het gebied van veiligheidsbewustzijn door het team van Romein. Het certificeringstraject werd, met name in de laatste fase, begeleid door Eric Brom. Eric is HSE Coördinator voor Romein, Vebo, De Meteoor en ASCEM. Hij werkte hiervoor samen met stagiaire Sierra Jansen (BTE). Sierra heeft veel voorbereidend werk verricht. Eric neemt ons mee in de ins en outs van de Veiligheidsladder.

 De Veiligheidsladder is een methode om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. De Veiligheidsladder focust zich op de veiligheidscultuur van een bedrijf en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. De nadruk ligt hierbij op houding en gedrag. Het gaat dus om andere zaken dan bij certificeringen als ISO 45001 en VCA. Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Men noemt deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De partijen hanteren daarmee vanaf 2022 de Veiligheidsladder.
 

Verplichte certificering

Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt handvatten voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je immers met z’n allen in de hele keten. Ook BTE doet mee! Voor Romein is het verkrijgen van de certificering overigens een verplichting; Romein heeft een montageteam en verricht daarmee werkzaamheden op de bouwplaats; dit is één van de categorieën waar een verplichte certificering aan gekoppeld is (minimaal trede 2). Het mag gezegd worden dat het een knappe prestatie van Romein is om als productiebedrijf gecertificeerd te zijn; de veiligheidsladder is namelijk hoofdzakelijk gericht op de aannemerij en niet op productiebedrijven.

We moeten het aantoonbaar maken

Eric legt uit dat de Veiligheidsladder vijf treden heeft, oplopend van ‘pathologisch/wat maakt het uit’ (trede 1) tot ‘vooruitstrevend/we lopen voorop’ (trede 5). Eric lacht wanneer hij zegt: ‘Het lijkt heel vanzelfsprekend dat je de tweede trede binnenhaalt, maar de werkelijkheid is anders. De certificering is (terecht!) pittig. Je kunt als bedrijf wel zeggen dat het veiligheidsbewustzijn in je bedrijf hoog is; de certificering vraagt van je om dit ook te bewijzen. Dat doe je vervolgens door vanuit zes invalshoeken te laten zien dat je actief met veiligheidsbewustzijn bezig bent. Die invalshoeken variëren van hoog over, zoals de rol van veiligheid in de strategie van het bedrijf, tot heel praktisch: wordt er op de werkplek met protocollen gewerkt’. Voor Eric is de Veiligheidsladder een goede manier om voor iedereen in de organisatie duidelijk te krijgen wat de veiligheidsrisico’s binnen het hele bedrijf zijn. ‘Daarbij kijk je dan dus verder dan je eigen werkplek en juist dat is erg belangrijk’.

HSE Coördinator BTEEric Brom, HSE Coördinator BTE

We bereiden ons voor op trede drie

Het behalen van trede twee ging niet vanzelf. ‘We hebben het gehaald maar uit het certificeringsverslag blijkt dat er absoluut nog werk aan de winkel is. Vanuit ons streven naar trede drie hebben we dan ook goed in beeld wat er moet gebeuren. De verbeteringen liggen voornamelijk op het aanpassen van interne communicatie en het doorvoeren van enkele praktische zaken. Naast het duidelijk vastleggen van veiligheidsbewustzijn in onder andere de communicatielijnen en overleggen passen we ook een aantal formulieren aan. Voor trede drie, waarbij het veiligheidsbewustzijn duidelijk herkenbaar moet zijn in alle lagen en lijnen van de organisatie, hebben we op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld ook een nog grotere zichtbare betrokkenheid van management en directie nodig’. Eric voegt hieraan toe dat de certificering voor trede drie gepland staat voor 2024. ‘In 2023 gaan we voor de hercertificering van trede twee; we zullen het komende jaar echter wel gebruiken om alles voor trede drie voor te bereiden, zodat we daar echt klaar voor zijn in 2024’.

Romein - SCL uitreiking (1)Bas Anneveldt (Businessunit Directeur Romein) en Sierra Jansen (Stagiair QHSE) met het nieuwe certificaat.

Wat we leren nemen we mee

Op de vraag of voor de andere BTE-bedrijven ook een certificering in het verschiet ligt, antwoordt Eric: ‘We willen het veiligheidsbesef absoluut doortrekken naar de gehele BTE-organisatie. Het gaat niet om het certificeren op zich, het gaat erom dat we ons allemaal bewust zijn van veiligheid. Dat wat we leren uit het certificeringstraject van Romein nemen we natuurlijk mee in het veiligheidsbeleid van andere locaties’.
 
Eric heeft vertrouwen in de hercertificering van trede twee en aansluitend het behalen van trede drie. ‘We zijn goed bezig, bewust aan de slag met veiligheid en we doen het omdat we er heel veel belang aan hechten. Dat kan mijns inziens alleen maar leiden tot een succesvol resultaat!’
 
Ben je benieuwd wat de Romein of de montage-ploeg van Romein voor jou kan betekenen? Neem dan contact op info@romein.nl of 0488 - 417 111.