Kerende wanden

Je komt ze overal tegen, de grondkerende constructies van Romein Beton. In de grond-, weg- en waterbouw, woning- en utiliteitsbouw en de industrie, in de meest uiteenlopende toepassingen. Van het opvangen van hoogteverschillen in terreinen tot de opslag van los stortmateriaal zoals zand, grind en zout. Als beveiligingsmuur bij een penitentiaire inrichting, als geluidkering langs wegen of als kademuur. Grondkerende constructies van Romein Beton voelen zich overal thuis.