Romein
25 juli 2021

Bewust veilig werken; de Safety Culture Ladder helpt

Bewust veilig werken wint gelukkig steeds meer terrein! Binnen BTE staat veiligheid niet voor niets op de eerste plaats en is het een belangrijk aandachtspunt binnen de onderneming. Voor Romein Beton, dat onderdeel van de BTE Groep uitmaakt, breekt op het gebied van veiligheid een nieuwe fase aan. Zij conformeren zich aan de Safety Culture Ladder (de veiligheidsladder); een methode om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

‘Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Men noemt deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De partijen hanteren daarmee vanaf 2022 de Safety Culture Ladder’, aldus Hans Martens Manager HSE van BTE. Hans legt uit dat het doel van deze maatregel het verhogen van de veiligheid in de gehele keten is. Dus vanaf tekentafel tot oplevering van het project.  ‘Daarom laten niet alleen opdrachtnemers maar ook opdrachtgevers uit de Governance Code zich certificeren’. 

De Ladder bestaat uit in totaal vijf treden van “Pathologisch” tot “Generatief”. Romein Beton gaat voor trede 3 “Calculatief” met als doel binnen drie jaar trede 4 te behalen.

De ondertekenaars van de GCVB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn leidt tot minder ongevallen op de bouw én de werkvloer. Het initiatief wordt gedragen door onder andere ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector. Romein Beton is medeondertekenaar. ’Binnen BTE– en dus ook binnen Romein - wordt al jaren veel aandacht besteed aan veiligheid. Ons is er alles aan gelegen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten’, vertelt COO Alfred Heij. ‘We zijn immers mét elkaar verantwoordelijk voor de veiligheid ván elkaar’. Ook Directeur Inkoop en QHSE (CPO) Bas Anneveldt is deze mening toegedaan. ‘We ontwikkelen trainingsprogramma’s, toolboxen, campagnes, e.d. om de veiligheid verder te verbeteren. Ongevallen en incidenten worden zorgvuldig en consequent geregistreerd. Zo kunnen we door middel van rapportages en analyses gerichte verbeteracties initiëren. Het certificeren via de Safety Culture Ladder zal zeker óók bijdragen aan de verdere verbetering van het veiligheidsbewustzijn van al onze medewerkers’, aldus Bas Anneveldt.

Hans Martens is dagelijks dedicated aan de slag met veiligheid en als Projectleider betrokken bij het Safety Culture Ladder-traject waar Romein nu voor staat. Daarover zegt hij: ‘We starten nu met een zgn. pre-audit. Aan een 18-tal collega’s van verschillende afdelingen binnen de onderneming wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Zij beantwoorden uiteenlopende vragen over veiligheid. Denk daarbij aan vragen als ‘hoe bewust ben je je van risico’s’, wat wordt er volgens jou gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn’, ‘wordt er volgens regels en protocollen gewerkt’, ‘zijn deze afgestemd op de gebruikers?’ etc. etc. De uitslag van deze, overigens anonieme, vragenlijsten wordt gebruikt als kapstok om de verbeterpunten aan op te hangen. Omdat we medewerkers uit alle lagen en afdelingen van de onderneming vragen het onderzoek in te vullen, krijgen we een goede afspiegeling van de totale organisatie’.

Hans Martens is ervan overtuigd dat niets het behalen van de vereiste treden van de Safety Culture Ladder door Romein in de weg staat. ‘Voor ons is de Safety Culture Ladder de bevestiging van hoe we omgaan met veiligheid. Natuurlijk wordt het per 2022 als verplichting opgelegd in aanbestedingen en contracten en moeten we ons daaraan houden, maar dat is niet het uitgangspunt. Ik zie binnen heel BTE dat de persoonlijke (intrinsieke) motivatie om veilig te werken, groeiende is. Ik zie de meting van onze veiligheidscultuur dan ook met veel vertrouwen tegemoet’.

Zoals aangegeven start de certificering voor de Safety Culture Ladder als eerste bij Romein Beton. BTE geeft aan dat de andere bedrijven daarop zullen volgen.